Rekruttering og attraktivitet

Sentrale samfunnsdebattantar peikar på rekruttering som den store utfordringa i åra som kjem. Korleis møter vi denne utfordringa; med passivitet eller ein offensiv og målretta strategi der det og vert lagt vekt på attraktivitet og omdømme?

Read More
Kristin Svardal
Høg aktivitet på Solund verft

Hub for Ocean tok forrige veke turen innom Solund verft for ein prat med dagleg leiar Morten Fuglum og driftsleiar Frank Ødejord. Der møtte vi eit verft med god aktivitet og blei fortalt at kalenderen er fullbooka til over sommarferien.

Read More
Maria Brandsøy
DRIV - Årets grøne innovasjonspris

Ein heilt ny pris ser dagens lys i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. Vestland vert ein realitet, og då må blikket løftast og vi må tenkje nytt. DRIV-prisen er ein heilt ny innovasjonspris som Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen Sogn og Fjordane står saman om.

Read More
Kristin Svardal
Innovasjonsrammen 2019

Medlemmer i Ocean Hyway Cluster kan no søke om midlar til å vidareutvikle nye idear med støtte frå Innovasjonsrammen. Gjennom Innovasjonsrammen kan klyngebedrifter få støtte til prosjekt i tidlege fasar av ein Innovasjonsprosess, enten til ein forstudie eller til eit forprosjekt.

Read More
Kristin Svardal
Styrker banda til japanske leverandørar

Ocean Hyway Cluster har vore deltakar og medarrangør på den norske standen på FC EXPO, verdas største brenselcelle- og hydrogenmesse i Tokyo. Frå 27. februar – 1. mars er messa ein viktig møteplass for industriaktørar frå heile verda, med 270 utstillarar og over 10.000 besøkande.

Read More
Kristin Svardal